Skip Navigation Linksdefault

Mediaopvoeding

Laat ons vertrekken vanuit het opvoedingsproject van onze scholengroep KVO (Katholiek Vlaams Onderwijs):

De KVO-scholen zijn centra van intellectuele en algemeen menselijke vorming.
De KVO-scholen bieden de mogelijkheid tot optimale ontplooiing van de hele mens vanuit de christelijke levensvisie.
Zij helpen de leerlingen groeien in kennis, inzicht, wetenschap en levenservaring.
Zij willen de leerlingen bewust maken van hun rol in het sociale, culturele, economische en politieke leven.
De wereld heeft nood aan persoonlijkheden die, zelfstandig en met grote gemeenschapszin, verantwoordelijkheid op zich nemen in de samenleving.
De KVO-scholen vormen de leerlingen tot maatschappijkritische en waardegevoelige volwassenen, die zich niet neerleggen bij oppervlakkigheid, sociaal onrecht, welvaartsegoïsme, consumptiedwang en milieubederf.
Deze vorming legt de klemtoon op dienstbaarheid, voornaamheid, evenwichtige relatiebekwaamheid en respectvolle affectiviteit. 

 

Kinderen van vandaag worden overspoeld met media. Media van vandaag is totaal anders ingevuld dan media van het begin van deze eeuw en is nog voortdurend in beweging.
Daarom is het belangrijk dat onze kinderen 'mediawijs' en 'mediageletterd' zijn.

Wat bedoelen we hier o.a. mee ?

We leren onze kinderen:
– verstandig omgaan met nieuwe media (Wat publiceer ik ? Waar moet ik op letten ? Welke regels hanteer ik ?)
– de verschillen kennen tussen media (Is er een verschil tussen tussen de 'oude' en de 'nieuwe' media ? Zijn er voor- en 
  nadelen ?)

– welk medium ze best gebruiken voor een bepaalde boodschap (Hoe maak je iets duidelijk aan iemand ?)
– Inschattten welke impact nieuwe media kan hebben (Wie leest wat, wanneer, waar ?)
- omgaan met 'nettiquetteregels' i.v.m. nieuwe media  (is het oké als ik iets doorstuur ? )
- positief omgaan met nieuwe media (Bekritisseer niet alles wat fout loopt maar probeer iets positiefs te doen met nieuwe
   media.)


mediawijsheid.png